RSS

Articol din Legea micii refome declarat neconsituţional.

Curtea Constituțională a României a decis ca articolul 74 indice 1 din Codul Penal, introdus prin Legea 220/2010 privind mica reformă în justiție, care prevede reducerea limitelor de pedeapsă la jumătate pentru anumite infracțiuni dacă prejudiciul este integral acoperit, este neconstituțional.

Decizia din 3 mai a Curții Constituționale vizează articolul 74 indice 1 din Codul Penal, introdus prin Legea micii reforme, care prevede că, pentru anumite infracțiuni, în cazul în care inculpatul acoperă integral prejudiciul creat în cursul urmăririi penale sau până la pronunțarea primei instanțe, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate. Excepția pe acest articol a fost ridicată în cadrul unui proces, iar judecătorii CCR au admis-o, astfel că prevederea a fost declarată neconstituțională.

Astfel, articolul 74 indice 1 prevede, la primul alineat, că „în cazul săvârșirii infracțiunilor de gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu în formă calificată și neglijență în serviciu, prevăzute în prezentul cod, ori a unor infracțiuni economice prevăzute în legi speciale, prin care s-a pricinuit o pagubă, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la soluționarea cauzei în prima instanță, învinuitul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârșita se reduc la jumătate”.

De asemenea, alineatul 2 al articolului declarat neconstituțional arată că, „dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică o sancțiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar”.

Ultimul alineat al articolului arată că cele două dispoziții nu se aplică dacă cel care a săvârșit fapta are o infracțiune de același gen într-un interval de 5 ani, pentru care a beneficiat deja de acele prevederi. Decizia Curții Constituționale este definitivă și obligatorie, iar motivarea ei urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu